Phương hướng của Nikon

Thương hiệu Nikon là sở hữu của công ty Nikon Nhật Bản. Tên cũ là công ty Công nghiệp quang học Nhật Bản, sáng lập vào năm 1910. Do thương hiệu Nikon nổi tiếng thế giới, nên ngày 1 tháng 4 năm 1988 đổi tên thành công ty Nikon. Khi ra đời cho đến nay, công ty tiến bước bằng nghiên cứu chế tạo thuỷ tinh quang học, chế tạo kính viễn vọng. Bền bỉ kinh doanh, khiến công ty từ nhỏ đến lớn, sản phẩm ngày càng nhiều, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Con đường phát triển liên tục của công ty Nikon, luôn kiên trì theo các tín điều sau: giành quyền phát ngôn có tính thế giới, giành được sự tin cậy của người tiêu dùng, thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Tư thế cơ bản của kinh doanh và hành động là: tôn trọng cá tính và tính sáng tạo của công nhân nhân viên; nắm vững sự biến đổi của thời đại và hoàn cảnh; thực hiện kinh doanh cổ đông; không ngừng tiến lên trong thách thức và cách mạng kỹ thuật.

Phương hướng của Nikon

Phương châm công ty Nikon thực hiện vì niềm tin của xí nghiệp là: thường xuyên tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, cảm thây hân hoan, vì thoả mãn được nhu cầu của người tiêu dùng; tự giác nhận thấy tác dụng của mình trong tổ chức công ty; thắp lên ngọn lửa nhiệt tình để hoàn thành sứ mệnh; không sợ gian nan, toàn lực xốc tới, tiến quân vào lĩnh vực chưa biết, tin cậy lẫn nhau, nghiên cứu thảo luận thiết thực, đề ra sáng kiến hợp lý hoá, xây dựng môi trường làm việc sôi nổi và lành mạnh; phát huy cá tính và tinh thần sáng tạo trong công tác, đạt được niềm vui lao động. Đối với nguy cơ và áp lực, công ty đều vượt qua bằng cách kích động sức sông bên trong. Khi đồng yên Nhật tăng giá vào năm 1985, lúc đó, công ty Nikon đã trở thành xí nghiệp hướng ngoại.

Trên 80% sản phẩm của nó dựa vào xuất khẩu. Sau khi đồng yên tăng giá, giá thành trong nước của sản phẩm tăng lên hai lần làm giảm sức cạnh tranh với bên ngoài. Vì thế, doanh thu và lợi nhuận của công ty giảm mạnh, dẫn đến khủng hoảng, nguy ngập. Công ty Nikon đã kịp thời vận dụng những đối sách sau đây: Đẩy mạnh phong trào hợp lý hoá. Bắt đầu từ năm 1986, tổng công ty lập ra tổ hợp lý hoá sản xuâT; ngành sản xuất máy ảnh cũng thành lập nhóm công trình hạ giá thành tổng hợp; mọi người có trách nhiệm tiết giảm nhân lực, vật liệu và tài lực từ mọi khâu trong sản xuẩt và quản lí. Trước đây, bộ phận sản xuâT và bộ phận thiết kế tách rời nhau, bộ phận sản xuất tiến hành gia công và lắp ráp theo bản vẽ của bộ phận thiết kế. Sau khi triển khai công trình giảm giá thành tổng hợp, bộ phận thiết kế và bộ phận sản xuất cùng nghiên cứu và phối hợp giảm tiêu hao, nâng cao hiệu quả và lợi ích kinh tế. Sau khi triển khai phong trào hợp lý hoá, do nhận được sự tưởng thưởng và khích lệ, cán bộ công nhân viên công ty nô nức đưa ra sáng kiến hợp lý hoá các loại, hàng năm lên đến hàng ngàn sáng kiến. Các sáng kiến này có tác dụng rất lớn đến giảm giá thành, đơn giản hoá công nghệ, nâng cao năng suâT sản xuât. Nâng cao giá trị phụ gia của sản phẩm: Để khắc phục ảnh hưởng do đồng yên tăng giá, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm chính mình, công ty Nikon tìm trăm phương ngàn kế cải tiến chất lượng và mẫu mã của sản phẩm.

Phương hướng của Nikon

Vào năm 1987 đã kịp thời tung ra máy ảnh cao cấp hoàn toàn tự động kiểu F501. Năm 1988 lại nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm mới kiểu F801 với thời gian phơi sáng là 1/8000, nâng cao được khả năng cạnh tranh. Trong thời gian hai năm này, công ty Nikon còn tung ra những sản phẩm giá trị phụ gia cao như: mắt nhân tạo vật liệu thuỷ tinh, đĩa quang từ, cơ câ’u twên chuyển phim màu v.v… Phát huy đầy đủ giá trị tác dụng của con người. Dưới sự tác động của các áp lực bên ngoài, công ty Nikon hết sức chú trọng lợi dụng tác dụng của chuyên viên nghiên cứu kỹ thuật và cho chuyên viên thiết kế. Thiết lập riêng bộ môn nghiên cứu kỹ thuật, bộ môn sáng tạo sản phẩm và công ty phần mềm; mang lại cho họ môi trường làm việc rất tốt và các biện pháp thưởng khuyến khích, khiến thành quả càng lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*